WebSeo
Význam sociálních médií a dopad viditelnosti, které nabízejí on-line, jsou často podceňovány....
WebSeo
2019-02-19 10:12:50
WebSeo logo

Blog

Jak nejlépe využít službu YouTube

Význam sociálních médií a dopad viditelnosti, které nabízejí on-line, jsou často podceňovány. Zvláště ti, kteří se věnují videoobsahu, nejsou častěji v marketingové perspektivě řádně využíváni. Je to proto, že jsou (neprávem) považovány za vhodné pro menší veřejnost a navíc vyžadují, aby byl čas optimálně realizován.

Obchod na YouTube však nikdy nebyl tak prosperující a dostupný. Pokud jde o videa, platforma Google je nejlepší na webu a až 8 z 10 uživatelů k ní pravidelně denně přistupuje. Hovoříme proto o skutečné náhradě za televizi, kterou používají společnosti a začínající podniky z celého světa k oslovení široké veřejnosti.

Jak ale můžete co nejvíce využít k propagaci svého podnikání? Nejdříve vytvořte kanál vaší značky, abyste získali představu o profesionalitě a spolehlivosti. Za druhé, zaměřte se na krátký a výstižný obsah, možná do dvou minut trvání. Ukázalo se, že videa této délky absorbují přibližně 50% zobrazení YouTube.

Doporučujeme také naplánovat vydání nového obsahu s plánem publikování. Vysílání videí na pravidelném základě znamená zapojit publikum tím, že jim poskytne pravidelné schůzky, které se velmi podobají televiznímu programování. Chcete-li kontrolovat tok diváků čas od času, je nutné použít Analytics a studovat své strategie na základě získané odpovědi. Data, jako je doba sledování a průměrný věk veřejnosti, jsou zásadní pro vytváření obsahu zaměřeného na konkrétní kruhy.

Konečně propagace, kterou lze provést s rozpočtem a bez něj. První metoda spočívá v používání AdWords, vlastního reklamního systému Google. Reklamy na produkty se mohou objevit před populárním videem ve formě bannerů na webových stránkách nebo prostřednictvím zvýraznění v bočním prostoru vyhrazeném pro videa doporučená na YouTube. Druhá metoda spočívá v šíření prostřednictvím sociálních médií a webových stránek, vždy efektivních a především svobodných.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY