I-PRIVATPOLITIK


1 - INFORMATION OM WEBBPLATSENS PRIVACYPOLITIK

 1. Detta avsnitt innehåller information om hanteringsmetoderna för ITS Srl med hänvisning till behandlingen av användardata för webseo.app.
 2. Denna information gäller även för konstens ändamål. 13 i lagdekret nr. 196/2003, kod för skydd av personuppgifter, och i enlighet med artikel 13 i EU-förordning nr. 2016/679 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter, för dem som interagerar med. ITS Srl och kan nås på adressen som motsvarar den ursprungliga sidan: webseo.app
 3. Informationen lämnas endast för webseo.app och inte för andra webbplatser som kan höras av användaren via länkar som finns där.
 4. Syftet med detta dokument är att ge information om metoder, tid och art för den information som datainsamlare måste tillhandahålla användare när de ansluter till webbsidorna för webseo.app , oberoende av syftet med anslutningen i sig, enligt italiensk och europeisk lagstiftning.
 5. Informationen kan komma att ändras på grund av införandet av nya bestämmelser i detta avseende. Därför uppmanas användaren att regelbundet kolla denna sida.
 6. Om användaren är under 16 år, enligt artikel 8 i EU-förordningen 2016/679, måste han legitimera sitt samtycke genom auktorisation av sina föräldrar eller vårdnadshavare.

II - DATAPROCESSERING

1 - Data Controller

 1. Den registeransvarige är den fysiska eller juridiska personen, myndigheten, tjänsten eller annat organ som individuellt eller tillsammans med andra bestämmer syftet och sättet att behandla personuppgifter. Det handlar också om säkerhetsprofiler. 
 2. När det gäller den här webbplatsen är datakontrollanten: Emanuele Costanzo , och för eventuell förtydligande eller utövande av dina rättigheter kan du kontakta dem på följande e-postadress: [email protected]

2 - Ansvarig för databehandling

 1. Kontrollanten är den fysiska eller juridiska personen, myndigheten, tjänsten eller annan organ som behandlar personuppgifter på uppgiftsinspektörens vägnar. 
 2. I enlighet med artikel 28 i EU-förordning nr. 2016/679, efter uppgift av datainnehavaren, den person som ansvarar för bearbetning av platsdata webseo.app det är: [email protected]

3 - Databehandling plats

 1. Databehandling genererad av användningen av 
 2. I enlighet med artikel 28 i EU-förordning nr. 2016/679, efter uppgift av datainnehavaren, den person som ansvarar för bearbetning av platsdata ITS Srl det är:  Catania (CT)

III - KOKOR

1 - Typ av kakor

 1. Webbplatsen webseo.app använder cookies för att göra webbläsarupplevelsen enklare och mer intuitiv: cookies är små textsträngar som används för att lagra viss information som kan relatera till användaren, hans preferenser eller Internet-åtkomstenhet (dator, surfplatta eller mobil) och används främst för att anpassa webbplatsens verksamhet till användarens förväntningar, erbjuda en mer personlig surfupplevelse och memorera de tidigare valen.
 2. En cookie består av en reducerad uppsättning data som överförs till användarens webbläsare av en webbserver och kan endast läsas av den överförande servern. Det här är inte exekverbar kod och överför inte virus.
 3. Cookies registrerar inte någon personlig information och någon identifierbar data lagras inte. Om så önskas kan du förhindra att några eller alla cookies sparas. Men i detta fall kan användningen av webbplatsen och de erbjudna tjänsterna äventyras. Om du vill fortsätta utan att ändra cookiealternativen fortsätter du bara att surfa.

Följande är de typer av cookies som används av webbplatsen:

2 - Tekniska kakor

 1. Det finns många tekniker som används för att lagra information på användarens dator, som sedan samlas in av webbplatserna. Bland dessa är den mest kända och använda den av HTML-kakor. De används för navigering och för att underlätta tillträdet och användningen av webbplatsen av användaren. De är nödvändiga för överföring av kommunikation via det elektroniska nätverket eller för leverantören att tillhandahålla den tjänst som kunden begär.
 2. Inställningarna för att hantera eller inaktivera cookies kan variera beroende på vilken webbläsare som används. Användaren kan dock hantera eller begära generell avaktivering eller inställning av cookies genom att ändra inställningarna för sin webbläsare. Sådan deaktivering kan sakta ner eller förhindra åtkomst till vissa delar av webbplatsen.
 3. Användningen av tekniska cookies möjliggör säker och effektiv användning av webbplatsen.
 4. Kakorna som läggs in i webbläsaren och skickas om av Google Analytics eller via statistiktjänsten till bloggare eller liknande är endast tekniska om de används för att optimera webbplatsen direkt av ägaren av webbplatsen, som kan samla in information aggregerad på antalet användare och hur de besöker webbplatsen. Under dessa förhållanden gäller för analytikakakor samma regler, vad gäller information och samtycke, som tillhandahålls för tekniska kakor.
 5. Från varaktighetens synvinkel kan man skilja mellan tillfälliga sessionskakor som automatiskt raderas i slutet av surfningssessionen och används för att identifiera användaren och därför undvika inloggningen till varje sida som besöks och de permanenta som förblir aktiva i datorn fram till utgången eller avbokning av användaren.
 6. Sessionskakor kan installeras för att tillåta åtkomst och stanna i det reserverade området av portalen som en autentiserad användare.
 7. De lagras inte permanent men endast under navigationsperioden tills webbläsaren är stängd och försvinna när webbläsaren är stängd. Deras användning är strängt begränsad till överföring av sessionidentifierare som består av slumptal som genereras av servern som är nödvändiga för att möjliggöra en säker och effektiv undersökning av webbplatsen.

3 - Cookies från tredje part

 1. I förhållande till ursprunget skiljer vi de cookies som skickas till webbläsaren direkt från den webbplats du besöker, och de från tredje part som skickas till datorn från andra webbplatser och inte från den du besöker.
 2. Permanenta cookies är ofta cookies från tredje part.
 3. De flesta cookies från tredje part består av spårning av cookies som används för att identifiera onlinebeteendet, förstå intressen och sedan anpassa annonseringsförslag till användare.
 4. Analytiska tredjepartskakor kan installeras. De skickas från domäner av ovannämnda tredje parter utanför sidan.
 5. Tredje partens analytiska cookies används för att samla in information om användarbeteende webseo.app Undersökningen sker anonymt, för att övervaka prestanda och förbättra webbplatsens användbarhet. Tjänsteprofiler från tredje part används för att skapa användarprofiler, för att kunna erbjuda reklammeddelanden i linje med användarnas egna val.
 6. Användningen av dessa cookies regleras av regler som fastställts av samma tredje part. Därför rekommenderas användarna att läsa sekretessinformationen och instruktionerna för att hantera eller inaktivera cookies som publiceras på de relativa webbsidorna.

4 - Profileringskakor

 1. Profileringskakor är de som används för att skapa användarprofiler och används för att skicka reklammeddelanden i linje med de inställningar som användaren visar när du surfar på nätet.
 2. När dessa typer av cookies används måste användaren ge uttryckligt samtycke.
 3. Artikel 22 i EU-förordning 2016/679 och artikel 122 i dataskyddskoden gäller.

IV - DATA PROCESSERAD

1 - Databehandlingsläge

 1. Liksom alla webbplatser använder den här webbplatsen också loggfiler där information som samlas på ett automatiserat sätt under användarbesök lagras. Den insamlade informationen kan vara följande:
  • - Internet-protokolladress (IP);
  • - browser typ och enhet parametrar som används för att ansluta till webbplatsen;
  • - Internetleverantörens namn (ISP)
  • - datum och tidpunkt för besöket
  • - webbsida för besökarens ursprung (hänvisning) och utträde;
  • - eventuellt antalet klick.
 2. Ovan nämnda information bearbetas på ett automatiserat sätt och samlas i en exklusivt aggregerad form för att verifiera webbplatsens korrekta funktion och av säkerhetsskäl. Denna information kommer att behandlas baserat på ägarens legitima intressen.
 3. För säkerhetsändamål (antispamfilter, brandväggar, virusdetektering) kan automatiskt registrerade data innehålla personuppgifter som IP-adressen, som kan användas i enlighet med gällande gällande lagar, för att blockera försök att skada webbplatsen eller för att skada andra användare eller i alla fall skadliga aktiviteter eller brott. Dessa data används aldrig för identifiering eller profilering av användaren, men endast för att skydda webbplatsen och dess användare, kommer sådan information att behandlas enligt ägarens legitima intressen.
 4. Om webbplatsen tillåter att kommentarer tas med eller vid specifika tjänster begärda av användaren, inklusive möjligheten att skicka Curriculum Vitae för ett eventuellt arbetsförhållande, upptäcker webbplatsen automatiskt och registrerar några användaridentifieringsdata, inklusive e-postadressen. Dessa uppgifter tillhandahålls frivilligt av användaren när tjänsten begärs. Genom att skriva in en kommentar eller annan information accepterar användaren uttryckligen sekretesspolicyen och samtycker i synnerhet till att innehållet är fritt cirkulerat även till tredje part. De mottagna uppgifterna kommer endast att användas för tillhandahållande av den begärda tjänsten och endast för den tid som är nödvändig för tillhandahållandet av tjänsten.
 5. Den information som användarna av webbplatsen anser att offentliggöra genom tjänsterna och de verktyg som de tillhandahåller, tillhandahålls av användaren medvetet och frivilligt, undantar denna webbplats från något ansvar för eventuella överträdelser av lagarna. Det är upp till användaren att verifiera att de har behörighet att ange personuppgifter från tredje part eller innehåll som skyddas av nationella och internationella standarder.

2 - Syftet med databehandling

 1. Uppgifterna som samlas in av webbplatsen under dess användning används uteslutande för ovan angivna ändamål och hålls för den tid som är absolut nödvändig för att utföra de angivna aktiviteterna, och i alla fall inte över 5.
 2. Data som används för säkerhetsändamål (blockering av försök att skada webbplatsen) förvaras för den tid som är absolut nödvändigt för att uppnå det tidigare angivna syftet.

3 - Data tillhandahållen av användaren

 1. Såsom angivits ovan innebär den frivilliga, explicit och frivillig sändning av e-post till adresserna som anges på den här webbplatsen det efterföljande förvärvet av avsändarens adress, som är nödvändig för att svara på förfrågningar, liksom alla andra personuppgifter som ingår i meddelandet.
 2. Särskild sammanfattningsinformation kommer att rapporteras progressivt eller visas på sidorna som är uppställda för särskilda tjänster på begäran.

4 - Stöd i konfigurationen av din webbläsare

 1. Användaren kan också hantera cookies genom sina webbläsarinställningar. Om du tar bort cookies från webbläsaren kan du ta bort inställningarna för webbplatsen.
 2. För mer information och support kan du också besöka den hjälpsida som är specifik för webbläsaren du använder:
  • - Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
  • - Firefox: https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreference
  • - Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/it/
  • - Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
  • - Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

V ANVÄNDARÄTTIGHETER

 1. Artikel. 13, c. 2 i EU-förordning 2016/679 listar användarens rättigheter.
 2. Webbplatsen webseo.app har därför för avsikt att informera användaren om förekomsten:
  • - Den registrerades rätt att begära tillgång till personuppgifter (artikel 15 EU-förordningen), deras uppdatering (artikel 7.3 a) i lagstiftningsdekret 196/2003), justeringen (artikel 16 EU-förordning), integration (artikel 7, sammanfattning 3, lett. a) D.Lgs. 196/2003) eller begränsningen av behandlingen avseende den (art. 18 EU-förordning) eller för att motsätta sig rätten till dataöverförbarhet (artikel 20 EU-förordning) av legitima skäl för deras behandling (artikel 21 EU-förordning).
  • - av rätten att begära upphävande (artikel 17 EU-förordning), omvandling till anonym form eller blockering av uppgifter som behandlas i strid med lagen, inklusive de som inte är nödvändiga för bevarande i förhållande till syftet med vilka uppgifterna var samlas eller bearbetas senare (art. 7, co. 3, lett. b) Lagdekret 196/2003)
  • - Rätten att erhålla intyg om att uppdatering, korrigering, dataintegration, borttagning, datablockning och omvandlingsverksamhet har uppmärksammats, även med avseende på innehållet, av dem till vilka uppgifterna har kommunicerats eller diffunderad, utom i det fall då denna uppfyllelse visar sig omöjlig eller innebär en användning av medel som är uppenbart oproportionerlig med avseende på den skyddade rätten (konst. 7, co. 3, lett. C) Lagdekret 196/2003);
 3. Förfrågningar kan adresseras till den registeransvarige, utan formaliteter eller alternativt med hjälp av den modell som tillhandahållits av garantisten för skydd av personuppgifter eller genom att skicka ett mail till adressen: Förfrågningar kan adresseras till den registeransvarige utan formaliteter eller alternativt genom att använda formuläret som tillhandahålls av garantigen för skydd av personuppgifter eller genom att skicka ett mail till:.
 4. Om behandlingen är baserad på konsten. 6, punkt 1, lett. a) - uttryckligt samtycke till användning - eller på konst. 9, punkt 2 bokstav. a) - uttryckligt samtycke till användning av genetiska, biometriska, hälsorelaterade uppgifter som avslöjar religiösa eller filosofiska övertygelser eller fackligt medlemskap, vilket avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter - användaren har rätt att återkalla samtycke när som helst utan att det påverkar lagenligheten av behandlingen på grundval av det samtycke som ges före återkallandet.
 5. På samma sätt, vid överträdelse av lagen, har användaren rätt att lämna in ett klagomål till garantigen för skydd av personuppgifter, som den myndighet som ansvarar för kontrollen av behandlingen i den italienska staten.
 6. För en mer ingående granskning av de rättigheter som hör till dig, se artiklarna 15 och ss. av EU-förordning 2016/679 och konsten. 7 i lagdekret 196/2003.

VI - ÖVERFÖRANDE AV DATA TILL EXTRA EU-LÄNDER

 1. Den här webbplatsen kan dela med sig av data som samlats in med tjänster utanför EU-området. I synnerhet med Google, Facebook och Microsoft (LinkedIn) genom sociala plugins och Google Analytics-tjänsten. Överföringen är tillåten och strikt reglerad enligt artikel 45.1 i EU-förordning 2016/679, för vilken inget ytterligare samtycke krävs. De ovan nämnda företagen garanterar att de överensstämmer med Privacy Shield.
 2. Data kommer aldrig att överföras till tredjeländer som inte uppfyller villkoren i artiklarna 45 och följande i EU-förordningen.

VII. SÄKERHETSDATA SÄRSKILDA

 1. Den här webbplatsen kan dela med sig av data som samlats in med tjänster utanför EU-området. I synnerhet med Google, Facebook och Microsoft (LinkedIn) genom sociala plugins och Google Analytics-tjänsten. Överföringen är tillåten och strikt reglerad enligt artikel 45.1 i EU-förordning 2016/679, för vilken inget ytterligare samtycke krävs. De ovan nämnda företagen garanterar att de överensstämmer med Privacy Shield.
 2. Förutom ägaren, i vissa fall, de kategorier av anställda som är involverade i organisationen av webbplatsen (administrativa, kommersiella, marknadsföring, juridiska, systemadministratörer) eller externa parter (som leverantörer av tredje part, postkorgar, webbhotell, IT-företag, kommunikationsbyråer).

VIII. ÄNDRINGAR TILL DETTA DOKUMENT

 1. Detta dokument, publicerat på: webseo.app utgör sekretesspolicy för denna webbplats.
 2. Det kan vara föremål för ändringar eller uppdateringar. Vid betydande ändringar och uppdateringar kommer dessa att rapporteras med specifika användaranmälningar.
 3. Tidigare versioner av dokumentet finns fortfarande tillgängliga på den här sidan.
 4. Dokumentet uppdaterades den 21/05/2018 för att följa gällande bestämmelser, särskilt i enlighet med EU-förordning 2016/679.