POLITYKA PRYWATNOŚCI I


1 - INFORMACJE DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOŚCI WITRYNY

 1. Ta sekcja zawiera informacje na temat metod zarządzania ITS Srl w odniesieniu do przetwarzania danych użytkownika z webseo.app.
 2. Informacje te są również ważne dla celów art. 13 dekretu ustawodawczego nr. 196/2003, Kodeks dotyczący ochrony danych osobowych oraz do celów art. 13 rozporządzenia UE nr. 2016/679, dotyczące ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, a także swobodnego przepływu tych danych, dla osób, które wchodzą w interakcję z. ITS Srl i można do niego dotrzeć pod adresem odpowiadającym stronie początkowej: webseo.app
 3. Informacje są podane tylko dla webseo.app a nie dla innych stron internetowych, z których użytkownik może korzystać za pośrednictwem linków w nim zawartych.
 4. Celem tego dokumentu jest dostarczenie informacji o metodach, czasie i charakterze informacji, które administratorzy danych muszą dostarczyć użytkownikom podczas łączenia się ze stronami internetowymi webseo.app , niezależnie od celów samego połączenia, zgodnie z ustawodawstwem włoskim i europejskim.
 5. Informacje mogą ulec zmianie w związku z wprowadzeniem nowych przepisów w tym zakresie, dlatego użytkownik jest proszony o okresowe sprawdzanie tej strony.
 6. Jeśli użytkownik nie ukończył 16 lat, zgodnie z art. 8 rozporządzenia UE 2016/679, będzie musiał uzasadnić swoją zgodę za zgodą rodziców lub opiekuna.

II - PRZETWARZANIE DANYCH

1 - Kontroler danych

 1. Administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, służba lub inny organ, który indywidualnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Zajmuje się także profilami bezpieczeństwa. 
 2. W odniesieniu do tej strony kontrolerem danych jest: Emanuele Costanzo i za wszelkie wyjaśnienia lub korzystanie z praw możesz skontaktować się z nimi pod następującym adresem e-mail: [email protected]

2 - Odpowiedzialny za przetwarzanie danych

 1. Kontroler jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, służbą lub innym organem przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora danych. 
 2. Zgodnie z art. 28 rozporządzenia UE nr. 2016/679, po wyznaczeniu posiadacza danych, osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych witryny webseo.app to jest: [email protected]

3 - Lokalizacja przetwarzania danych

 1. Przetwarzanie danych generowane przy użyciu 
 2. Zgodnie z art. 28 rozporządzenia UE nr. 2016/679, po wyznaczeniu posiadacza danych, osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych witryny ITS Srl to jest:  Catania (CT)

III - COOKIES

1 - Typ plików cookie

 1. Strona webseo.app używa plików cookie, aby ułatwić przeglądanie i uczynić je bardziej intuicyjnym: pliki cookie to małe ciągi tekstu używane do przechowywania pewnych informacji, które mogą dotyczyć użytkownika, jego preferencji lub urządzenia dostępu do Internetu (komputer, tablet lub mobilne) i służą głównie do dostosowania działania strony do oczekiwań użytkownika, oferując bardziej spersonalizowane doświadczenia przeglądania i zapamiętywania dokonanych wcześniej wyborów.
 2. Plik cookie składa się z ograniczonego zestawu danych przesyłanych do przeglądarki użytkownika przez serwer sieciowy i może być odczytany tylko przez serwer przekazujący. To nie jest kod wykonywalny i nie przesyła wirusów.
 3. Pliki cookie nie rejestrują żadnych danych osobowych, a wszelkie możliwe do zidentyfikowania dane nie będą przechowywane. W razie potrzeby możesz zapobiec zapisaniu niektórych lub wszystkich plików cookie. Jednak w tym przypadku korzystanie z witryny i oferowanych usług może być zagrożone. Aby kontynuować bez zmiany opcji plików cookie, kontynuuj przeglądanie.

Poniżej wymieniono typy plików cookie używanych przez witrynę:

2 - Ciasteczka techniczne

 1. Istnieje wiele technologii wykorzystywanych do przechowywania informacji na komputerze użytkownika, które są następnie gromadzone przez strony. Wśród nich najbardziej znane i używane są pliki cookie HTML. Są one używane do nawigacji i ułatwienia dostępu i korzystania z witryny przez użytkownika. Są one niezbędne do transmisji komunikacji przez sieć elektroniczną lub do dostarczenia przez dostawcę usługi żądanej przez klienta.
 2. Ustawienia zarządzania lub wyłączania plików cookie mogą się różnić w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Użytkownik może jednak zarządzać lub żądać ogólnej dezaktywacji lub anulowania plików cookie, modyfikując ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Taka dezaktywacja może spowolnić lub uniemożliwić dostęp do niektórych części witryny.
 3. Korzystanie z plików cookie technicznych pozwala na bezpieczne i wydajne korzystanie z witryny.
 4. Pliki cookie, które są umieszczane w przeglądarce i przesyłane przez Google Analytics lub za pośrednictwem serwisu statystycznego blogerów lub podobnych, mają charakter techniczny tylko wtedy, gdy są wykorzystywane w celu optymalizacji witryny bezpośrednio przez właściciela witryny, która może gromadzić informacje w postaci zbiorczej na temat liczby użytkowników i jak odwiedzają witrynę. W tych warunkach, w przypadku plików cookie analitycznych obowiązują te same zasady, w zakresie informacji i zgody, dotyczące plików cookie technicznych.
 5. Z punktu widzenia czasu trwania można rozróżniać tymczasowe pliki cookie sesji, które są automatycznie usuwane na końcu sesji przeglądania i są używane do identyfikacji użytkownika, a tym samym uniknięcia logowania do każdej odwiedzanej strony i tych stałych, które pozostają aktywne na komputerze do czasu wygaśnięcia lub anulowanie przez użytkownika.
 6. Pliki cookie sesji mogą być instalowane w celu umożliwienia dostępu i pozostania w zarezerwowanym obszarze portalu jako uwierzytelniony użytkownik.
 7. Nie są one przechowywane na stałe, ale tylko na czas nawigacji, dopóki przeglądarka nie zostanie zamknięta i zniknie po zamknięciu przeglądarki. Ich użycie jest ściśle ograniczone do transmisji identyfikatorów sesji składających się z liczb losowych generowanych przez serwer, niezbędnych do umożliwienia bezpiecznej i efektywnej eksploracji witryny.

3 - Pliki cookie innych firm

 1. W odniesieniu do pochodzenia rozróżniamy pliki cookie wysyłane do przeglądarki bezpośrednio z odwiedzanej witryny oraz strony trzecie wysyłane do komputera z innych witryn, a nie z odwiedzanej strony.
 2. Stałe pliki cookie to często pliki cookie innych firm.
 3. Większość plików cookie innych firm obejmuje śledzące pliki cookie używane do identyfikacji zachowań online, zrozumienia zainteresowań, a następnie dostosowania propozycji reklamowych dla użytkowników.
 4. Mogą być zainstalowane analityczne pliki cookie innych firm. Są wysyłane z domen wyżej wymienionych stron trzecich zewnętrznych względem strony.
 5. Analityczne pliki cookie osób trzecich służą do zbierania informacji o zachowaniach użytkowników webseo.app Ankieta odbywa się anonimowo w celu monitorowania wydajności i poprawy użyteczności witryny. Pliki cookie do profilowania osób trzecich są używane do tworzenia profili użytkowników w celu oferowania komunikatów reklamowych zgodnych z wyborami dokonywanymi przez samych użytkowników.
 6. Korzystanie z tych plików cookie podlega zasadom ustanowionym przez te same osoby trzecie, dlatego zaleca się użytkownikom zapoznanie się z informacjami o prywatności oraz instrukcjami dotyczącymi zarządzania lub wyłączania plików cookie publikowanych na odpowiednich stronach internetowych.

4 - Profilowanie plików cookie

 1. Profilujące pliki cookie to pliki używane do tworzenia profili użytkowników i używane do wysyłania komunikatów reklamowych zgodnie z preferencjami wyświetlanymi przez użytkownika podczas surfowania w sieci.
 2. Gdy używane są te typy plików cookie, użytkownik musi wyrazić wyraźną zgodę.
 3. Zastosowanie ma art. 22 rozporządzenia UE 2016/679 i art. 122 kodeksu ochrony danych.

IV - PRZETWARZANE DANE

1 - Tryb przetwarzania danych

 1. Podobnie jak wszystkie strony internetowe, ta strona korzysta również z plików dziennika, w których przechowywane są informacje zbierane w sposób automatyczny podczas wizyt użytkownika. Zebrane informacje mogą być następujące:
  • - adres protokołu internetowego (IP);
  • - typ przeglądarki i parametry urządzenia używane do łączenia się z witryną;
  • - nazwa dostawcy usług internetowych (ISP);
  • - data i godzina wizyty;
  • - strona internetowa pochodzenia odwiedzającego (skierowanie) i wyjście;
  • - być może liczba kliknięć.
 2. Powyższe informacje są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i gromadzone wyłącznie w formie zagregowanej w celu sprawdzenia prawidłowego funkcjonowania witryny i ze względów bezpieczeństwa. Informacje te będą przetwarzane w oparciu o uzasadnione interesy właściciela.
 3. Ze względów bezpieczeństwa (filtry antyspamowe, zapory ogniowe, wykrywanie wirusów), automatycznie rejestrowane dane mogą również zawierać dane osobowe, takie jak adres IP, które mogą być użyte, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu zablokowania prób uszkodzenia samej witryny lub wyrządzania szkód innym użytkownikom, aw każdym razie szkodliwych działań lub wykroczeń. Dane te nie są nigdy wykorzystywane do identyfikacji lub profilowania użytkownika, ale tylko w celu ochrony witryny i jej użytkowników, takie informacje będą traktowane zgodnie z uzasadnionymi interesami właściciela.
 4. Jeśli witryna pozwala na dołączenie komentarzy lub w przypadku określonych usług żądanych przez użytkownika, w tym możliwość przesłania Curriculum Vitae w celu nawiązania relacji roboczych, strona automatycznie wykrywa i rejestruje niektóre dane identyfikacyjne użytkownika, w tym adres e-mail. Dane te są dobrowolnie podawane przez użytkownika w momencie żądania usługi. Wprowadzając komentarz lub inne informacje, użytkownik wyraźnie akceptuje politykę prywatności, aw szczególności zgadza się, że wstawione treści są swobodnie rozpowszechniane także osobom trzecim. Otrzymane dane będą wykorzystywane wyłącznie do świadczenia żądanej usługi i tylko na czas niezbędny do świadczenia usługi.
 5. Informacje, które użytkownicy witryny uznają za upublicznione za pośrednictwem usług i udostępnionych im narzędzi, są udostępniane przez użytkownika świadomie i dobrowolnie, zwalniając tę witrynę z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia przepisów prawa. Użytkownik musi sprawdzić, czy ma pozwolenie na wprowadzanie danych osobowych osób trzecich lub treści chronionych przez normy krajowe i międzynarodowe.

2 - Cel przetwarzania danych

 1. Dane zebrane przez witrynę podczas jej działania są wykorzystywane wyłącznie do celów wskazanych powyżej i przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia określonych działań, aw każdym razie nie więcej niż 5.
 2. Dane wykorzystywane do celów bezpieczeństwa (blokowanie prób uszkodzenia witryny) są przechowywane przez czas niezbędny do osiągnięcia celu wskazanego wcześniej.

3 - Dane dostarczone przez użytkownika

 1. Jak wskazano powyżej, opcjonalne, wyraźne i dobrowolne wysłanie poczty elektronicznej na adresy wskazane na tej stronie pociąga za sobą późniejsze nabycie adresu nadawcy, niezbędnego do odpowiedzi na żądania, jak również wszelkie inne dane osobowe zawarte w wiadomości.
 2. Szczegółowe informacje podsumowujące będą stopniowo zgłaszane lub wyświetlane na stronach witryny skonfigurowanych dla określonych usług na żądanie.

4 - Wsparcie w konfiguracji przeglądarki

 1. Użytkownik może również zarządzać plikami cookie za pomocą ustawień przeglądarki. Usunięcie plików cookie z przeglądarki może jednak usunąć preferencje ustawione dla witryny.
 2. Aby uzyskać więcej informacji i wsparcia, odwiedź stronę pomocy specyficzną dla używanej przeglądarki internetowej:
  • - Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
  • - Firefox: https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preference
  • - Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/it/
  • - Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
  • - Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

V PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Artykuł. 13, c. 2 rozporządzenia UE 2016/679 wymienia prawa użytkownika.
 2. Strona webseo.app dlatego zamierza poinformować użytkownika o istnieniu:
  • - prawo osoby, której dane dotyczą, do żądania od właściciela dostępu do danych osobowych (art. 15 rozporządzenia UE), ich aktualizacji (art. 7 ust. 3, lit. a) dekretu ustawodawczego 196/2003), dostosowanie (art. 16 rozporządzenia UE), integracja (art. 7, co. 3, lett. a) D.Lgs. 196/2003) lub ograniczenie dotyczące go leczenia (art.. 18 rozporządzenia UE) lub sprzeciwiać się, z uzasadnionych powodów, ich traktowaniu (art. 21 rozporządzenia UE), oprócz prawa do przenoszenia danych (art. 20 rozporządzenia UE);
  • - prawa do żądania anulowania (art. 17 rozporządzenia UE), przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, w tym danych, dla których ochrona nie jest konieczna w odniesieniu do celów, dla których dane były zbierane lub następnie przetwarzane (art. 7, co. 3, lett. b) dekret ustawodawczy 196/2003);
  • - prawo do uzyskania zaświadczenia, że operacje aktualizacji, sprostowania, integracji danych, usuwania, blokowania danych i transformacji zostały podane do wiadomości, również w odniesieniu do ich treści, osobom, którym dane zostały przekazane lub rozproszone, z wyjątkiem przypadku, w którym spełnienie to okazuje się niemożliwe lub wymaga użycia środków oczywiście nieproporcjonalne w stosunku do chronionego prawa (art.. 7, co. 3, lett. C) Dekret ustawodawczy 196/2003);
 3. Wnioski można kierować do administratora danych bez formalności lub alternatywnie, korzystając z modelu dostarczonego przez Gwaranta w celu ochrony danych osobowych, lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: Wnioski można kierować do administratora danych, bez formalności lub, alternatywnie, za pomocą formularza dostarczonego przez Gwaranta w celu ochrony danych osobowych lub wysyłając wiadomość e-mail na adres:.
 4. Jeśli leczenie opiera się na sztuce. 6 ust. 1 lett. a) - wyraźna zgoda na użytkowanie - lub na sztukę. 9, ust. 2 lit. a) - wyraźna zgoda na wykorzystanie genetycznych, biometrycznych, związanych ze zdrowiem danych ujawniających przekonania religijne lub filozoficzne lub przynależność do związków zawodowych, które ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne - użytkownik ma prawo do odwołania zgoda w dowolnym czasie bez uszczerbku dla legalności przetwarzania na podstawie zgody udzielonej przed cofnięciem.
 5. Podobnie, w przypadku naruszenia prawa, użytkownik ma prawo złożyć skargę do Gwaranta w sprawie ochrony danych osobowych, jako organu odpowiedzialnego za kontrolowanie leczenia w państwie włoskim.
 6. Więcej informacji na temat praw, które należą do Ciebie, znajdziesz w artykułach 15 i ss. rozporządzenia UE 2016/679 i art. 7 dekretu ustawodawczego 196/2003.

VI - PRZENIESIENIE DANYCH DO DODATKOWYCH KRAJÓW UE

 1. Ta strona może udostępniać niektóre dane zebrane za pomocą usług zlokalizowanych poza obszarem Unii Europejskiej. W szczególności z Google, Facebook i Microsoft (LinkedIn) za pośrednictwem wtyczek społecznościowych i usługi Google Analytics. Przeniesienie jest autoryzowane i ściśle uregulowane w art. 45 ust. 1 rozporządzenia UE 2016/679, dla którego nie jest wymagana dalsza zgoda. Wymienione wyżej przedsiębiorstwa gwarantują zgodność z Tarczą Prywatności.
 2. Dane nigdy nie będą przekazywane do krajów trzecich, które nie spełniają warunków określonych w art. 45 i nast. Rozporządzenia UE.

VII. DOSTARCZONE DANE BEZPIECZEŃSTWA

 1. Ta strona może udostępniać niektóre dane zebrane za pomocą usług zlokalizowanych poza obszarem Unii Europejskiej. W szczególności z Google, Facebook i Microsoft (LinkedIn) za pośrednictwem wtyczek społecznościowych i usługi Google Analytics. Przeniesienie jest autoryzowane i ściśle uregulowane w art. 45 ust. 1 rozporządzenia UE 2016/679, dla którego nie jest wymagana dalsza zgoda. Wymienione wyżej przedsiębiorstwa gwarantują zgodność z Tarczą Prywatności.
 2. Oprócz właściciela, w niektórych przypadkach, kategorie pracowników zaangażowanych w organizację witryny (administracyjnej, handlowej, marketingowej, prawnej, administratorów systemu) lub stron zewnętrznych (takich jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, kurierzy pocztowi, dostawcy hostingu, firmy IT, agencje komunikacyjne).

VIII. ZMIANY W NINIEJSZYM DOKUMENCIE

 1. Ten dokument opublikowano pod adresem: webseo.app stanowi politykę prywatności tej strony.
 2. Może podlegać zmianom lub aktualizacjom. W przypadku istotnych zmian i aktualizacji zostaną one zgłoszone za pomocą określonych powiadomień użytkownika.
 3. Poprzednie wersje dokumentu nadal będą dostępne na tej stronie.
 4. Dokument został zaktualizowany w dniu 21.05.2018 r. W celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami regulacyjnymi, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679.