I-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


1 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΗΣ

 1. Αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους διαχείρισης του ITS Srl αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων χρήστη του webseo.app.
 2. Οι πληροφορίες αυτές ισχύουν και για τους σκοπούς του άρθρου. 13 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 196/2003, κώδικας προστασίας προσωπικών δεδομένων και για τους σκοπούς του άρθρου 13 του Κανονισμού ΕΕ αριθ. 2016/679, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, για όσους αλληλεπιδρούν με. ITS Srl και μπορεί να επιτευχθεί στη διεύθυνση που αντιστοιχεί στην αρχική σελίδα: webseo.app
 3. Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για webseo.app και όχι για άλλους δικτυακούς τόπους που μπορεί να συμβουλευτεί ο χρήστης μέσω συνδέσμων που περιέχονται σε αυτόν.
 4. Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις μεθόδους, το χρονοδιάγραμμα και τη φύση των πληροφοριών που πρέπει να παρέχουν στους χρήστες οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων κατά τη σύνδεση με τις ιστοσελίδες του webseo.app , ανεξάρτητα από τους σκοπούς της ίδιας της σύνδεσης, σύμφωνα με την ιταλική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 5. Οι πληροφορίες ενδέχεται να υποστούν αλλαγές λόγω της εισαγωγής νέων κανονισμών από την άποψη αυτή, επομένως ο χρήστης καλείται να ελέγχει περιοδικά αυτή τη σελίδα.
 6. Εάν ο χρήστης είναι κάτω από την ηλικία των 16 ετών, σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού 2016/679 της ΕΕ, θα πρέπει να νομιμοποιήσει τη συγκατάθεσή του μέσω της εξουσιοδότησης των γονέων ή του κηδεμόνα του.

ΙΙ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1 - Ελεγκτής δεδομένων

 1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας ο οποίος, μεμονωμένα ή μαζί με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ασχολείται επίσης με τα προφίλ ασφαλείας. 
 2. Όσον αφορά αυτόν τον ιστοτόπο, ο ελεγκτής δεδομένων είναι: Emanuele Costanzo και για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

2 - Υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων

 1. Ο ελεγκτής είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων. 
 2. Σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού της ΕΕ αριθ. 2016/679, κατόπιν διορισμού του κατόχου των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων του ιστοτόπου webseo.app είναι: [email protected]

3 - Θέση επεξεργασίας δεδομένων

 1. Επεξεργασία δεδομένων που παράγεται από τη χρήση του 
 2. Σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού της ΕΕ αριθ. 2016/679, κατόπιν διορισμού του κατόχου των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων του ιστοτόπου ITS Srl είναι:  Catania (CT)

III - COOKIES

1 - Τύπος cookies

 1. Ο ιστότοπος webseo.app χρησιμοποιεί cookies για να κάνει την εμπειρία περιήγησης ευκολότερη και πιο διαισθητική: τα cookies είναι μικρές σειρές κειμένου που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ορισμένων πληροφοριών που μπορεί να σχετίζονται με τον χρήστη, τις προτιμήσεις του ή τη συσκευή πρόσβασης στο Internet (υπολογιστής, tablet ή κινητά) και χρησιμοποιούνται κυρίως για την προσαρμογή της λειτουργίας του ιστότοπου στις προσδοκίες του χρήστη, προσφέροντας μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία περιήγησης και απομνημόνευση των επιλογών που έγιναν προηγουμένως.
 2. Ένα cookie αποτελείται από ένα μειωμένο σύνολο δεδομένων που μεταφέρονται στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη από έναν διακομιστή ιστού και μπορούν να διαβαστούν μόνο από το διακομιστή μεταφοράς. Αυτό δεν είναι εκτελέσιμος κώδικας και δεν μεταδίδει ιούς.
 3. Τα cookies δεν καταγράφουν καμία προσωπική πληροφορία και δεν θα αποθηκευτούν τυχόν αναγνωρίσιμα δεδομένα. Εάν θέλετε, μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση ορισμένων ή όλων των cookies. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, η χρήση του ιστότοπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών μπορεί να διακυβευτεί. Για να συνεχίσετε χωρίς να αλλάξετε τις επιλογές cookie, απλά συνεχίστε την περιήγηση.

Τα παρακάτω είναι τα είδη των cookies που χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπο:

2 - Τεχνικά cookies

 1. Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών στον υπολογιστή του χρήστη, ο οποίος στη συνέχεια συλλέγεται από τους ιστότοπους. Μεταξύ αυτών τα πιο γνωστά και χρησιμοποιούνται είναι τα cookie HTML. Χρησιμοποιούνται για πλοήγηση και διευκολύνουν την πρόσβαση και τη χρήση του ιστότοπου από το χρήστη. Είναι απαραίτητα για τη μετάδοση των επικοινωνιών μέσω του ηλεκτρονικού δικτύου ή για τον προμηθευτή να παρέχει την υπηρεσία που ζητά ο πελάτης.
 2. Οι ρυθμίσεις για τη διαχείριση ή την απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιείται. Ωστόσο, ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί ή να ζητήσει τη γενική απενεργοποίηση ή ακύρωση των cookies, τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο. Μια τέτοια απενεργοποίηση μπορεί να επιβραδύνει ή να αποτρέψει την πρόσβαση σε ορισμένα μέρη του χώρου.
 3. Η χρήση τεχνικών cookies επιτρέπει την ασφαλή και αποδοτική χρήση του ιστότοπου.
 4. Τα cookies που εισάγονται στο πρόγραμμα περιήγησης και αναμεταδίδονται από το Google Analytics ή μέσω της υπηρεσίας στατιστικών των bloggers ή παρόμοιων είναι τεχνικά μόνο εάν χρησιμοποιούνται με σκοπό τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου απευθείας από τον κάτοχο του ίδιου του ιστότοπου, ο οποίος μπορεί να συλλέξει συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των χρηστών και πώς επισκέπτονται τον ιστότοπο. Υπό τις συνθήκες αυτές, για τα cookies της ανάλυσης ισχύουν οι ίδιοι κανόνες, όσον αφορά την πληροφορία και τη συναίνεση, που προβλέπονται για τα τεχνικά cookies.
 5. Από τη σκοπιά της διάρκειας, μπορούν να διακριθούν προσωρινά cookies συνόδου που διαγράφονται αυτόματα στο τέλος της περιόδου περιήγησης και χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό του χρήστη και επομένως αποφεύγουν τη σύνδεση σε κάθε σελίδα που επισκέπτεται και τις μόνιμες που παραμένουν ενεργές στον υπολογιστή μέχρι τη λήξη τους ή ακύρωση από τον χρήστη.
 6. Τα cookie περιόδου λειτουργίας ενδέχεται να εγκατασταθούν για να επιτρέψουν την πρόσβαση και να παραμείνουν στον αποκλειστικό τομέα της πύλης ως πιστοποιημένος χρήστης.
 7. Δεν αποθηκεύονται μόνιμα, αλλά μόνο για τη διάρκεια της πλοήγησης μέχρι να κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης και να εξαφανιστεί όταν κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης. Η χρήση τους περιορίζεται αυστηρά στη μετάδοση αναγνωριστικών συνεδρίας αποτελούμενων από τυχαίους αριθμούς που δημιουργούνται από τον εξυπηρετητή που είναι απαραίτητοι για την ασφαλή και αποτελεσματική διερεύνηση του ιστοτόπου.

3 - Μπισκότα τρίτων

 1. Όσον αφορά την προέλευση, διακρίνουμε τα cookies που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης απευθείας από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε και από εκείνα τρίτων που αποστέλλονται στον υπολογιστή από άλλους ιστότοπους και όχι από αυτόν που επισκέπτεστε.
 2. Τα μόνιμα cookies είναι συχνά cookies τρίτου μέρους.
 3. Τα περισσότερα cookie τρίτων κατασκευαστών αποτελούνται από τα cookie παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της συμπεριφοράς στο διαδίκτυο, την κατανόηση των συμφερόντων και στη συνέχεια την προσαρμογή των διαφημιστικών προτάσεων για τους χρήστες.
 4. Μπορούν να εγκατασταθούν αναλυτικά cookies τρίτων κατασκευαστών. Στέλνονται από τομείς των προαναφερθέντων τρίτων εκτός του ιστότοπου.
 5. Τα αναλυτικά cookies τρίτου μέρους χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών webseo.app Η έρευνα πραγματοποιείται ανώνυμα, προκειμένου να παρακολουθείται η απόδοση και να βελτιώνεται η χρηστικότητα του ιστότοπου. Τα cookie δημιουργίας προφίλ τρίτου μέρους χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών, προκειμένου να προσφέρουν διαφημιστικά μηνύματα σύμφωνα με τις επιλογές των ίδιων των χρηστών.
 6. Η χρήση αυτών των cookies διέπεται από τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από τα ίδια τρίτα μέρη, συνεπώς, οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν τις πληροφορίες απορρήτου και τις οδηγίες για τη διαχείριση ή την απενεργοποίηση των cookies που δημοσιεύονται στις σχετικές ιστοσελίδες.

4 - Προφίλ μπισκότων

 1. Τα προφίλ "cookie" είναι αυτά που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών και χρησιμοποιούνται για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων σύμφωνα με τις προτιμήσεις που εμφανίζει ο χρήστης κατά την πλοήγηση στο δίκτυο.
 2. Όταν χρησιμοποιούνται αυτοί οι τύποι cookies, ο χρήστης πρέπει να δώσει ρητή συγκατάθεση.
 3. Εφαρμόζονται το άρθρο 22 του Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ και το άρθρο 122 του Κώδικα Προστασίας Δεδομένων.

IV - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1 - Λειτουργία επεξεργασίας δεδομένων

 1. Όπως και σε όλους τους ιστότοπους, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης αρχεία καταγραφής στα οποία αποθηκεύονται οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτοματοποιημένα κατά τις επισκέψεις των χρηστών. Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν θα μπορούσαν να είναι οι ακόλουθες:
  • - διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP);
  • - τον τύπο προγράμματος περιήγησης και τις παραμέτρους της συσκευής που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση με τον ιστότοπο
  • - όνομα του παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) ·
  • - ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης ·
  • - Ιστοσελίδα της προέλευσης του επισκέπτη (παραπομπή) και έξοδος.
  • - ενδεχομένως τον αριθμό των κλικ.
 2. Οι προαναφερθείσες πληροφορίες επεξεργάζονται αυτοματοποιημένα και συλλέγονται σε αποκλειστικά συγκεντρωτική μορφή για να επαληθευτεί η σωστή λειτουργία του ιστότοπου και για λόγους ασφαλείας. Αυτές οι πληροφορίες θα επεξεργαστούν με βάση τα νόμιμα συμφέροντα του ιδιοκτήτη.
 3. Για λόγους ασφαλείας (φίλτρα anti-spam, τείχη προστασίας, ανίχνευση ιών), τα αυτόματα καταγεγραμμένα δεδομένα ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα όπως τη διεύθυνση IP που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με τους ισχύοντες ισχύοντες νόμους, προκειμένου να εμποδιστούν οι βλάβες ή να προκαλέσει βλάβη σε άλλους χρήστες ή, σε κάθε περίπτωση, επιβλαβείς δραστηριότητες ή αδικήματα. Αυτά τα δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται ποτέ για την ταυτοποίηση ή τη δημιουργία προφίλ του χρήστη, αλλά μόνο για την προστασία του ιστότοπου και των χρηστών του, οι πληροφορίες αυτές θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα νόμιμα συμφέροντα του ιδιοκτήτη.
 4. Εάν ο ιστότοπος επιτρέπει τη συμπερίληψη σχολίων ή στην περίπτωση συγκεκριμένων υπηρεσιών που ζητά ο χρήστης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αποστολής βιογραφικού σημειώματος για πιθανή σχέση εργασίας, ο ιστότοπος ανιχνεύει και καταγράφει αυτόματα ορισμένα στοιχεία ταυτότητας χρήστη, συμπεριλαμβανομένων τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτά τα δεδομένα παρέχονται οικειοθελώς από τον χρήστη τη στιγμή που ζητείται η υπηρεσία. Καταχωρίζοντας ένα σχόλιο ή άλλες πληροφορίες, ο χρήστης ρητά αποδέχεται την πολιτική απορρήτου και, ειδικότερα, συμφωνεί ότι το περιεχόμενο που εισάγεται διανέμεται ελεύθερα και σε τρίτους. Τα λαμβανόμενα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την παροχή της ζητούμενης υπηρεσίας και μόνο για το χρόνο που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας.
 5. Οι πληροφορίες που οι χρήστες του ιστότοπου θα κρίνουν ότι θα δημοσιοποιήσουν μέσω των υπηρεσιών και των εργαλείων που τίθενται στη διάθεσή τους παρέχονται από τον χρήστη εν γνώσει και οικειοθελώς, απαλλάσσοντας τον εν λόγω ιστότοπο από οποιαδήποτε ευθύνη για οποιεσδήποτε παραβιάσεις των νόμων. Εναπόκειται στον χρήστη να επαληθεύσει ότι έχει την άδεια να εισάγει προσωπικά δεδομένα τρίτων ή περιεχόμενο που προστατεύεται από εθνικά και διεθνή πρότυπα.

2 - Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

 1. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπο κατά τη λειτουργία του χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκτέλεση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνουν το 5.
 2. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για λόγους ασφαλείας (προσπάθειες αποκλεισμού του χώρου) διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού που υποδείχθηκε προηγουμένως.

3 - Δεδομένα που παρέχει ο χρήστης

 1. Όπως αναφέρεται παραπάνω, η προαιρετική, ρητή και εθελούσια αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που αναγράφονται σε αυτόν τον ιστότοπο συνεπάγεται την επακόλουθη απόκτηση της διεύθυνσης του αποστολέα που είναι απαραίτητη για την ανταπόκριση σε αιτήματα καθώς και οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνονται στο μήνυμα.
 2. Συγκεκριμένες συνοπτικές πληροφορίες θα αναφέρονται προοδευτικά ή θα εμφανίζονται στις σελίδες του ιστότοπου που έχουν οριστεί για συγκεκριμένες υπηρεσίες κατόπιν αιτήματος.

4 - Υποστήριξη στη διαμόρφωση του προγράμματος περιήγησης

 1. Ο χρήστης μπορεί επίσης να διαχειρίζεται τα cookie μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, η διαγραφή των cookies από το πρόγραμμα περιήγησης ενδέχεται να καταργήσει τις προτιμήσεις που έχουν οριστεί για τον ιστότοπο.
 2. Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη, μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε τη σελίδα βοήθειας που αφορά το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε:
  • - Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
  • - Firefox: https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preference
  • - Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/it/
  • - Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=el
  • - Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

V ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

 1. Άρθρο. 13, c. 2 του Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ απαριθμεί τα δικαιώματα του χρήστη.
 2. Ο ιστότοπος webseo.app σκοπεύει να ενημερώσει τον χρήστη για την ύπαρξη:
  • - το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα (άρθρο 15 του κανονισμού ΕΕ), την επικαιροποίησή τους (άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο α) του νομοθετικού διατάγματος 196/2003) (άρθρο 16 του Κανονισμού της ΕΕ), την ενσωμάτωση (άρθρο 7, άρθρο 3, παρ. α) του Ν. 196/2003) ή τον περιορισμό της μεταχείρισης που την αφορά (άρθρο. 18 Κανονισμός ΕΕ) ή να αντιταχθούν, για θεμιτούς λόγους, στη μεταχείρισή τους (άρθρο 21 του κανονισμού ΕΕ), πέραν του δικαιώματος στη φορητότητα δεδομένων (άρθρο 20 του κανονισμού ΕΕ).
  • - του δικαιώματος αίτησης ακύρωσης (άρθρο 17 του κανονισμού ΕΕ), τη μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή τον αποκλεισμό των δεδομένων που έχουν υποστεί επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τα οποία η διατήρηση δεν είναι απαραίτητη σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα συλλέγονται ή στη συνέχεια υποβάλλονται σε επεξεργασία (άρθ. 7, co. 3, lett. β) Νομοθετικό Διάταγμα 196/2003).
  • - το δικαίωμα απόκτησης βεβαίωσης ότι οι ενέργειες επικαιροποίησης, διόρθωσης, ενοποίησης δεδομένων, διαγραφής, δέσμευσης δεδομένων και μετασχηματισμού έχουν τεθεί υπόψη, επίσης σε σχέση με το περιεχόμενό τους, με εκείνους στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί τα δεδομένα ή με εξαίρεση την περίπτωση που η εκπλήρωση αυτή αποδεικνύεται αδύνατη ή συνεπάγεται χρήση μέσων προδήλως δυσανάλογων σε σχέση με το προστατευόμενο δικαίωμα (άρθρο. 7, co. 3, lett. Γ) Νομοθετικό διάταγμα 196/2003)?
 3. Οι αιτήσεις μπορούν να απευθύνονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων χωρίς διατυπώσεις ή, εναλλακτικά, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρέχεται από τον Εγγυητή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή αποστέλλοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Οι αιτήσεις μπορούν να απευθύνονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων χωρίς διατυπώσεις ή, εναλλακτικά, χρησιμοποιώντας το έντυπο που παρέχεται από τον Εγγυητή για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ή αποστέλλοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:.
 4. Εάν η θεραπεία βασίζεται στην τεχνική. 6, παράγραφος 1, παρ. α) - ρητή συγκατάθεση για χρήση - ή για την τέχνη. 9, παράγραφος 2, επιστολή. α) - ρητή συγκατάθεση για τη χρήση γενετικών, βιομετρικών δεδομένων που σχετίζονται με την υγεία που αποκαλύπτουν θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίες αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις - ο χρήστης έχει το δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή, με την επιφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας βάσει της συναίνεσης που δόθηκε πριν από την ανάκληση.
 5. Ομοίως, σε περίπτωση παραβίασης του νόμου, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στον Εγγυητή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως αρχή που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της θεραπείας στο ιταλικό κράτος.
 6. Για μια πιο εμπεριστατωμένη εξέταση των δικαιωμάτων που σας ανήκουν, δείτε τα άρθρα 15 και ss. του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679 και του άρθρου. 7 του νομοθετικού διατάγματος 196/2003.

VI - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

 1. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να μοιράζεται μερικά από τα δεδομένα που συλλέγονται με υπηρεσίες που βρίσκονται εκτός της περιοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα με το Google, το Facebook και τη Microsoft (LinkedIn) μέσω των κοινωνικών προσθηκών και της υπηρεσίας Google Analytics. Η μεταβίβαση επιτρέπεται και ρυθμίζεται αυστηρά από το άρθρο 45 παράγραφος 1 του Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ, για το οποίο δεν απαιτείται περαιτέρω συναίνεση. Οι προαναφερθείσες εταιρείες εγγυώνται τη συμμόρφωσή τους με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
 2. Τα δεδομένα δεν θα μεταφερθούν ποτέ σε τρίτες χώρες που δεν συμμορφώνονται με τους όρους που ορίζονται στα άρθρα 45 και επόμενα του κανονισμού της ΕΕ.

VII. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ

 1. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να μοιράζεται μερικά από τα δεδομένα που συλλέγονται με υπηρεσίες που βρίσκονται εκτός της περιοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα με το Google, το Facebook και τη Microsoft (LinkedIn) μέσω των κοινωνικών προσθηκών και της υπηρεσίας Google Analytics. Η μεταβίβαση επιτρέπεται και ρυθμίζεται αυστηρά από το άρθρο 45 παράγραφος 1 του Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ, για το οποίο δεν απαιτείται περαιτέρω συναίνεση. Οι προαναφερθείσες εταιρείες εγγυώνται τη συμμόρφωσή τους με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
 2. Εκτός από τον ιδιοκτήτη, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κατηγορίες υπαλλήλων που συμμετέχουν στην οργάνωση του δικτυακού τόπου (διοικητικοί, εμπορικοί, εμπορικοί, νομικοί, διαχειριστές συστημάτων) ή εξωτερικοί φορείς (όπως τρίτοι προμηθευτές τεχνικών υπηρεσιών, παρόχους φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής, υπηρεσίες επικοινωνίας).

VIII. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ

 1. Το παρόν έγγραφο, που δημοσιεύθηκε στη διεύθυνση: webseo.app αποτελεί την πολιτική απορρήτου αυτού του ιστότοπου.
 2. Μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές ή ενημερώσεις. Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών και ενημερώσεων, αυτές θα αναφέρονται με συγκεκριμένες ειδοποιήσεις χρηστών.
 3. Οι προηγούμενες εκδόσεις του εγγράφου θα είναι ακόμα διαθέσιμες σε αυτήν τη σελίδα.
 4. Το έγγραφο ενημερώθηκε στις 21/05/2018 για να συμμορφωθεί με τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, και ιδίως σύμφωνα με τον κανονισμό 2016/679 της ΕΕ.